Thứ ba, 14/6/2011 07:30 GMT+7

Nghệ thuật gấp giấy origami

Từ một tờ giấy duy nhất, không cắt ko dán, chỉ dùng nếp gấp để tạo hình, các nghệ nhân đã tạo nên những con vật bằng giấy sống động và có hồn. Môn nghệ thuật của Nhật Bản đòi hỏi phải thật khéo tay và kiên nhẫn.

49685

Hoàng Dung

Symbol_End_NS.gif