Thứ sáu, 19/6/2009 18:59 GMT+7

Mr Bean chỉ huy dàn nhạc

Có trong tay chiếc gậy chỉ huy, Mr Bean bắt đầu sáng tác để cả dàn nhạc phải nghe theo lời mình.

Mr Bean chỉ huy dàn nhạc

13125