Thứ năm, 8/3/2012 17:46 GMT+7

Chiều bình yên bên dòng sông Rin (dự thi)

Sơn Hà là huyện miền núi nằm ở phía tây Quảng Ngãi nổi tiếng có Thạch Bích Tà Dương. Sông Rin là đầu nguồn của Thạch Bích Tà Dương.