Thư giãn > Ăn chơi

Xuống vườn cúc họa mi ngày chớm đông

Xuống vườn cúc họa mi ngày chớm đông

Từ lúc gieo hạt đến lúc hoa nở đẹp khoảng 3 tháng, nhưng cúc họa mi chỉ nở một mùa duy nhất trong thời gian ngắn khoảng 2 tuần. 

 

Tiêu điểm