Thư giãn > Ăn chơi

Hành trình chinh phục đỉnh cao thứ 10 ở Việt Nam

Hành trình chinh phục đỉnh cao thứ 10 ở Việt Nam

Cách Hà Nội 230 km, dãy Tà Xùa, đỉnh cao thứ 10 ở Việt Nam, gồm ba đỉnh núi hợp thành. Đây là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

 

Tiêu điểm