Thư giãn > Ăn chơi

Chiều mưa vào ngôi nhà ma ở Đà Lạt

Chiều mưa vào ngôi nhà ma ở Đà Lạt

Cô gái khoảng 25 tuổi sống ở Đà Lạt nhắc nhở nhóm người chuẩn bị bước vào ngôi nhà ma trên đèo Prenn rằng các bạn nữ tóc dài phải cột cao lên. 

 

Tiêu điểm