Thư giãn > Ăn chơi

Cẩm nang hữu ích cho người lần đầu đi Trung Quốc

Cẩm nang hữu ích cho người lần đầu đi Trung Quốc

Hãy đi taxi có đồng hồ tính km trong các thành phố lớn, vì taxi dù có thể đổi giá đã thỏa thuận vào phút chót hoặc đưa bạn đến những địa điểm không như kế hoạch. 

 

Tiêu điểm