Thời cuộc > Hình sự

Bắt người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề

Bắt người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề

Nguyễn Thị Thanh Trang, bảo mẫu kiêm quản lý khu nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề (Hà Nội), đã bị bắt với tội...