Thời cuộc > Hình sự

Mua nhà 4 tỷ đồng bằng đôla âm phủ

Mua nhà 4 tỷ đồng bằng đôla âm phủ

Thanh đóng tiền đôla âm phủ thành từng khối, đặt hai tờ 500.000 đồng ở mỗi đầu và cố tình để hở tờ tiền polymer cho chủ nhà thấy.