Thời cuộc > Hình sự

Miễn hình phạt cho nghệ sĩ Kim Tử Long

Miễn hình phạt cho nghệ sĩ Kim Tử Long

Cơ quan công tố rút lại một phần kháng nghị tại tòa, nghệ sĩ Kim Tử Long được tuyên miễn hình phạt trong vụ án đánh bạc gây xôn xao...