Thời cuộc > Hình sự

Thanh niên chết thảm trước ngày cưới

Thanh niên chết thảm trước ngày cưới

Thấy bạn bị chém, Hoàng lao vào can ngăn thì bị chém liên tiếp, trong đó có nhát dao trúng cổ.