Thời cuộc > Hình sự

'Tú ông' môi giới bán dâm ở Cần Thơ

'Tú ông' môi giới bán dâm ở Cần Thơ

Mỗi lần bán dâm được 500 nghìn đồng, các cô gái phải trả cho 'tú ông' 150 nghìn đồng tiền môi giới.

 

Tiêu điểm