Thời cuộc > Hình sự

Kẻ cướp túi xách của người mẫu Mâu Thanh Thủy hầu toà

Kẻ cướp túi xách của người mẫu Mâu Thanh Thủy hầu toà

Sau hơn nửa năm ra tay giật túi xách của người mẫu Mâu Thanh Thủy làm nạn nhân bị ngã chấn thương sọ não, Tùng lĩnh án.