Thời cuộc > Hình sự

Trung uý công an bị đánh hội đồng tử vong

Trung uý công an bị đánh hội đồng tử vong

Trên đường đến trụ sở, giữa đoạn đường vắng, anh Hoan bị nhóm thanh niên đi trên taxi xông vào đánh hội đồng, dẫn đến tử vong.