Thời cuộc > Hình sự

Đâm chết trai làng trong ngày lễ vì lời xúi giục

Đâm chết trai làng trong ngày lễ vì lời xúi giục

Nghe lời xúi giục của người bạn, Triệu cầm dao chạy theo đám trai làng, đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 

Tiêu điểm