Thứ ba, 27/9/2011 12:00 GMT+7

Tư thế ngủ ngộ nghĩnh của mèo

Giống như những đứa trẻ, các chú mèo có thể lăn ra ngủ khi đang ăn, chơi và đùa nghịch. Với chúng, nơi nào cũng có thể là một chỗ 'ngả lưng' tốt khi cơn buồn ngủ kéo đến. Hình ảnh trên Xinhua.

meo-914444-1368178409_500x0.jpg

meo1-422516-1368178409_500x0.jpg

meo2-137052-1368178409_500x0.jpg

meo4-956566-1368178409_500x0.jpg

meo5-873771-1368178409_500x0.jpg

meo6-357095-1368178409_500x0.jpg

meo7-705992-1368178409_500x0.jpg

meo8-557963-1368178409_500x0.jpg

meo-15-435522-1368178409_500x0.jpg

meo10-170015-1368178409_500x0.jpg

meo11-499117-1368178421_500x0.jpg

Cẩm Vân