Thời cuộc > Chuyện lạ

Tay không chinh phục vách núi hơn 760 m

Tay không chinh phục vách núi hơn 760 m

Một nhà leo núi mạo hiểm người Mỹ vừa trở thành người đầu tiên chinh phục vách núi dựng đứng, cao hơn 700 m mà không cần dây an toàn. 

 

Tiêu điểm