Thời cuộc > Chuyện lạ

Chó lướt sóng như người

Chó lướt sóng như người

65 con chó vừa trổ tài lướt sóng điệu nghệ trong một cuộc thi được tổ chức nhằm quyên tiền cho hoạt động từ thiện ở Mỹ. 

 

Tiêu điểm