Thời cuộc > Chuyện lạ

Chó nhặt rác trên biển ở Trung Quốc

Chó nhặt rác trên biển ở Trung Quốc

Trông thấy rác từ xa, con chó ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, lao xuống dòng nước lạnh, công rác lên bờ.

   

Tiêu điểm