Thời cuộc > Chuyện lạ

Chàng trai có cằm ngày càng dài ra

Chàng trai có cằm ngày càng dài ra

Hàm dưới bỗng dưng ngày càng dài ra khiến gương mặt của Khoa trông như lưỡi cày và anh không thể khép miệng.