Thứ hai, 5/9/2011 16:12 GMT+7

Các con vật ngộ nghĩnh

Điệu đà và đáng yêu, các con vật nũng nịu làm dáng trước ống kính. Hình ảnh trên Xinhua.

con-vat-705467-1368197448_500x0.jpg

con-vat-1-918291-1368197448_500x0.jpg

con-vat-2-641880-1368197448_500x0.jpg

con-vat-3-662113-1368197449_500x0.jpg

con-vat-4-383312-1368197449_500x0.jpg

con-vat-5-712783-1368197449_500x0.jpg

con-vat-19-245062-1368197449_500x0.jpg

con-vat-7-765111-1368197449_500x0.jpg

con-vat-8-887949-1368197449_500x0.jpg

con-vat-16-753852-1368197450_500x0.jpg

con-vat-17-389433-1368197450_500x0.jpg

con-vat-18-557100-1368197450_500x0.jpg

Cẩm Vân