Thời cuộc > Chuyện lạ

Hiệu trưởng tặng cả bộ xương của mình cho trường học

Hiệu trưởng tặng cả bộ xương của mình cho trường học

Một thầy hiệu trưởng ở Romania quyên góp chính bộ xương của mình cho nhà trường sau khi qua đời để phục vụ cho việc giảng dạy môn sinh học.