Thời cuộc > Chuyện lạ

Hạt lúa mọc mầm gần 2 cm trong mắt

Hạt lúa mọc mầm gần 2 cm trong mắt

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Trung Quốc vừa tiến hành mổ lấy hạt lúa đang mọc mầm ra khỏi mắt một bệnh nhân 71 tuổi. 

 

Tiêu điểm