Thời cuộc > Chuyện lạ

Đột ngột trở về sau gần 40 năm được cúng giỗ

Đột ngột trở về sau gần 40 năm được cúng giỗ

Sau hơn 50 năm bỏ đi không tin tức, ông Hùng tìm về quê cũ và gặp người thân. Suốt gần 40 năm qua, ông đã được thờ cúng vì ngỡ là đã hy sinh.