Thời cuộc > Chuyện lạ

Nhặt được hàm răng hóa thạch nghi của voi ma mút khi tắm sông

Nhặt được hàm răng hóa thạch nghi của voi ma mút khi tắm sông

Đang tắm trên sông Chu, người đàn ông ở Thanh Hóa vô tình vớt được một hàm răng lớn đã hóa thạch nghi của loài voi ma mút.

 

Tiêu điểm