Thời cuộc > Chuyện lạ

Đôi cá ếch đi bộ dưới đáy biển

Đôi cá ếch đi bộ dưới đáy biển

Nhờ các vây biến đổi như chân, loài cá ếch có thể đi lại chầm chậm. Nhưng thực tế chúng rất ít đi, nên video quay được này thuộc loại...