Thời cuộc > Chuyện lạ

Múc tiền thưởng Tết bằng vợt

Múc tiền thưởng Tết bằng vợt

Tiền được thả trong lồng kính, người chơi phải dùng vợt vớt tiền trong thời gian quy định. Cách tiêu khiển mới này diễn ra tại buổi tổng kết của một công ty ở Thượng Hải.

   

Tiêu điểm