Thứ hai, 13/2/2017 00:27 GMT+7

Tử vi từng tháng của tuổi Ngọ trong năm 2017

Năm nay tuổi Ngọ cần đặc biệt chú ý tháng thứ tám bởi trở ngại có thể xuất hiện từ mọi phía.