Thứ tư, 11/1/2017 17:02 GMT+7

Thứ năm của bạn

Hôm nay bạn trông đợi điều gì đó đến với mình, và rồi khi nó không xảy đến, bạn trách cứ bản thân, bạn gây sức ép cho chính mình rằng: "Phải chăng mình không thích hợp?". Đừng căng thẳng một cách không cần thiết như vậy nhé. 

<< Về trang đầu