Thứ sáu, 26/10/2012 15:40 GMT+7

Giày oxford tạo 'cơn sốt' mùa thu đông

Kiểu giày có phần mũi được thiết kế hơi nhọn, buộc dây này chưa bao giờ giảm sức hút mỗi khi mùa lạnh tới. 

giaybet11-608450-1368293126_500x0.jpg

giaybet7-296092-1368293127_500x0.jpg

giaycao-783974-1368293127_500x0.jpg

boot5-669214-1368293128_500x0.jpg

boot4-297077-1368293128_500x0.jpg

giaybet3-685821-1368293128_500x0.jpg

giaybet4-429476-1368293128_500x0.jpg

giaybet5-320310-1368293128_500x0.jpg

boot2-962479-1368293128_500x0.jpg

Co Co
Ảnh: YS, HB