Phong cách > Tâm tình

Sa cơ lỡ vận, chồng quay ra gây gổ với vợ con

Sa cơ lỡ vận, chồng quay ra gây gổ với vợ con

Từ ngày thôi việc, anh vốn đã khó tính giờ lại càng khó tính hơn. Anh uống rượu, mỗi lần say anh đều nhiếc mắng tôi. Con ốm, con khóc anh cũng mắng mỏ.

 

Tiêu điểm