Phong cách > Tâm tình

Lý trí bắt tôi phải yêu người nhiều tiền

Lý trí bắt tôi phải yêu người nhiều tiền

Tôi chỉ yêu bác sĩ hay kỹ sư thôi vì họ kiếm nhiều tiền và có thể lo cho tôi một cuộc sống hạnh phúc.

 

Tiêu điểm