Phong cách > Chơi blog

Giá trị của những chiếc bụng rạn da

Giá trị của những chiếc bụng rạn da

Tôi không thể lừa gạt mình rằng cái bụng rạn da ấy là đẹp đẽ để đem trưng ra. Nhưng tôi tự hào về cái bụng ấy, vì tôi đã được làm người đàn bà đúng nghĩa.