Phong cách > Chơi blog

Phụ huynh tố trường không xếp lớp cho con vì không chạy tiền

Phụ huynh tố trường không xếp lớp cho con vì không chạy tiền

Tuy đã nộp đơn xin học bán trú ngay từ những ngày đầu nhưng con gái chị Hà Vân vẫn không được xếp lớp đúng theo nguyện vọng.

Tiêu điểm