Phong cách > Chơi blog

Đàn ông thực sự muốn gì

Đàn ông thực sự muốn gì

'Chị em tôi nếu đẹp, thì các anh khen ngợi hết mình, nhưng nếu chúng tôi không gục ngã trước những lời tán tỉnh ấy, các anh sẽ quay ngoắt 180 độ, và nói về chúng tôi với đủ loại 'mỹ từ'.

 

Tiêu điểm