Thứ bảy, 21/9/2013 11:48 GMT+7

Thanh Bùi trả lời phỏng vấn về vợ

Đoạn video giới thiệu Thanh Bùi tại Australian Idol 2008. Phần anh nói về vợ bắt đầu từ 1 phút 35 giây.