Thứ sáu, 28/9/2012 12:16 GMT+7

Hình ảnh Lâm Chí Khanh trước khi chuyển đổi giới tính

1-629286-1368267251_500x0.jpg

5-457950-1368267251_500x0.jpg

3-317786-1368267252_500x0.jpg

2-870818-1368267252_500x0.jpg

4-977764-1368267252_500x0.jpg

6-876591-1368267252_500x0.jpg

7-859330-1368267252_500x0.jpg

8-850939-1368267252_500x0.jpg

Lâm Chí Khanh trong lễ giỗ tổ năm 2011.

Lâm Chí Khanh trong lễ giỗ tổ năm 2011.

Lâm Chí Khanh vào tháng 7/2012.

 
  • Tặng 10 triệu đồng khi hút mỡ Vaser Lipo

  • Môi hồng gợi cảm tự tin xuống phố

  • 'Mua một tặng một' cùng Aime

  • Đẹp theo phong cách công sở