Góc độc giả > Chơi blog

Đừng nghĩ thay cho con cái

Đừng nghĩ thay cho con cái

Bạn không nên thấy con ngã đã vội chạy tới nâng chúng dậy. Hãy để con tự đứng lên. Đừng vô tình tước đi cơ hội học cách 'tự vượt qua khó khăn' của con.