Góc độc giả > Chơi blog

Hôn nhân không như là mơ

Hôn nhân không như là mơ

Hôn nhân đúng là một bài toán khó nhưng nếu không thể tìm ra lời giải thì đừng cố, cả hai cứ âm thầm sống tốt với chức phận của mình, coi đó như là một đáp án ẩn số.