Góc độc giả > Chơi blog

Những điều tôi học được từ ông ngoại

Những điều tôi học được từ ông ngoại

Một chiếc lá xa cành, bay hòa trong gió và nắng mai, tôi nhớ lắm những ngày bé thơ ở bên ông.