Góc độc giả > Chơi blog

Tình yêu cuồng si

Tình yêu cuồng si

Tình ái như trêu ngươi hắn, cái duyên với nàng đã tắt, thay vào đó chỉ còn những thứ vô duyên. Những kỷ niệm, mùi hương và cơ thể nàng như muốn tù giam ý thức của hắn.

 

Tiêu điểm