Góc độc giả > Chơi blog

Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa

Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa

Anh muốn được cưới em mỗi năm ta còn ở bên nhau. Cưới đuôi mắt chân chim. Cưới cái bụng xệ vì đã sinh con cho anh. Cưới mái đầu hoa râm.