Thứ hai, 9/1/2017 00:49 GMT+7

Vườn hoa 'trên mây' của gia đình trẻ

Ngọc Minh đặc biệt thích hoa hồng nên trong vườn nhà, chị trồng nhiều giống khác nhau.

vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-1
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-2
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-3
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-4
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-5
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-6
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-7
vuon-hoa-tren-may-cua-gia-dinh-tre-8

Ảnh: NVCC

Song Giang   |