Gia đình > Gỡ rối

Hết tuổi xuân bên anh chỉ nhận lại những mảnh vỡ đau khổ

Hết tuổi xuân bên anh chỉ nhận lại những mảnh vỡ đau khổ

Hà Nội đông người, chật lắm mà sao lòng tôi trống rỗng. Níu giữ những thứ không thuộc về mình càng thêm xót xa, buông những thứ từng là của...

Tiêu điểm