• 'Nuốt đám mây trôi' trong tô mỳ vằn thắn

    Mỳ vằn thắn miền Bắc hay hoành thánh miền Nam đều là phiên âm của từ wonton (tức vân thôn - nuốt mây) trong tiếng Quảng Đông. 'Nuốt mây', quả thực hiếm món ăn nào lại gợi lên hình ảnh đẹp như thế.