Tag:

Phương Mai

  • Phương Mai thát 'Purple rain'

    Huấn luyện viên Thu Minh đánh giá đây là phần trình diễn tuyệt vời nhất của Phương Mai từ đầu chương trình tới giờ.