Thứ tư, 2/11/2016 04:00 GMT+7

Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?

Từ ngày 7 tới 10 tháng 11 đều là ngày tốt, nên đi cắt tóc để gặp vận may.

Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 
Cắt tóc vào ngày nào trong tháng 11 sẽ gặp vận may?  
 
 

Theo Tiếp thị gia đình