Tag:

cấp hai

  • Mẹ!

    Con ước mình sẽ không bao giờ làm cho mẹ khóc thêm nữa.

  • Lấy người giống như ba

    Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ đều có hai người đàn ông cho riêng mình, mình cũng thế.

  • Tình bạn hay tình yêu

    Đã ba năm không gặp rồi, hai đứa vốn dĩ là bạn chung lớp từ cấp hai lên cấp ba. Những năm tháng học đại...