Quán bánh căn hơn 10 năm chỉ bán một loại nhân

Quán bánh căn hơn 10 năm chỉ bán một loại nhân

Nằm cuối dốc Tăng Bạt Hổ (Đà Lạt), quán bánh căn chỉ có nhân trứng đã quá quen với bất kỳ du khách nào từng đặt chân đến mảnh đất...