Noo Phước Thịnh bị phản đối khi chê giọng ca phi giới tính

Các huấn luyện viên còn lại cảm thấy không đồng tình khi Noo Phước Thịnh cho rằng phần biểu diễn bằng giọng nữ của Tùng Anh chưa hay.