Chế Linh từng đau lòng bỏ lại con trai Chế Phi khi sang Mỹ

Khi quyết định sang nước ngoài vào năm 1980, ông chỉ có thể mang theo con trai đầu Chế Phương mà bỏ lại Chế Phi.