Những sao Việt từng phải cúi đầu xin lỗi vì trễ giờ

Kỳ Duyên, Minh Tú hay Đông Nhi đều có lý do để giải thích khi bị trách cứ việc đến muộn hàng tiếng đồng hồ.